Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 905 289 371 riaditeľka školy
  +421 55 729 5648 ekonomický úsek
  +421 55 6958 192 školská jedáleň
  +421 55 6958 192 materská škola

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Narodeniny a meniny

Utorok 22. 1. 2019

Utorok 22. 1. 2019

Mapa

Statistics

Počet návštev: 2287972

PartneriNovinky

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 21. januára 2019 o 15.30 hod. Triedni učitelia Vás budú informovať o polročných výsledkoch Vašich detí a tiež o ďalších plánovaných aktivitách školy v 2. polroku školského roka. Tešíme sa na Vašu účasť!

 • 18. januára 2019 sa v našej škole uskutočnil prvý tematický deň v tomto kalendárnom roku a to Teplákový deň! Tematické dni majú za úlohu zlepšiť náladu, uvoľniť stres a motivovať žiakov a učiteľov k spolupráci. Zapojiť sa mohol každý od rodičov až po učiteľov, no ocenili to najmä žiaci, ktorí strávili tento deň veľmi pohodlne. A aký tematický deň nás čaká vo februári? Nechajte sa prekvapiť, Žiacka školská rada sa už na Vás chystá 😊

 • 18. januára sme v škole privítali pani Martu Szattlerovú, ktorá piatakom porozprávala o svojich zaujímavých cestovateľských zážitkoch. Geografickú tému sopky obohatila rozprávaním o výstupe na sicílsku Etnu a svoje zážitky umocnila autentickými fotografiami z tejto cesty. Žiakom priblížila tiež zážitky cestovateľa a moreplavca Vlada Porvazníka cez jeho knihy "Z Grónska na Aljašku" a "Oboplával som svet". Uvedené knihy pani Szattlerová darovala škole, za čo jej srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • Fašiangy sú v plnom prúde, žiaci 3.A a 3.B sa rozhodli ich osláviť v piatok 18. januára karnevalovými maskami a pečením sladkého jedla fanky. Výborne sa zabavili, masky vyfarbili a koláčiky zjedli.

  Stretli sme sa opäť znova,

  teraz okolo fašiangového stola.

  Vajíčka, tvaroh, múka,

  fánka už z misky kuká.

  Všetkého sme mali dosť,

  ponúkol sa každý hosť.

  Tešíme sa na ďalšie chvíle,

  keď si znovu niečo pripravíme.

  Deti z 3.A a 3.B triedy spolu s pani učiteľkami a mamkami.

 • Detským krikom a smiechom detí z krúžku Záhady modrej planéty ožil kopec nad Bandžurom v Budimíre. Radovánky zimy si užívali plným priehrštím. Skôr, než sme sa vybrali na kopec, postarali sme sa aj o našich operencov a nasypali im chutné semienka. Cestou späť sme našli malé čierne šteniatko psíka, ktorému hľadáme domov. Zatiaľ sa o šteniatko stará rodina Gregových, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 • Tak, to sme my, žiaci III.A triedy a pozvali sme na spoločné stavanie snehuliakov kamarátov z III.B. Snehuliaci sa postaviť nedali, ale skvelá sánkovačka nám to vynahradila.

 • Popoludnie strávili deti z krúžku Záhady modrej planéty v záhrade plnej tajomstiev skúmaním vlastností snehu. Porovnávali najrýchlejší spôsob výroby snehových gulí a tie použili na zábavné hry - guľovačka a hádzanie gulí na terč. V snehu hľadali zvieracie stopy a čistú snehovú plochu využili ako papier na kreslenie prírodných motívov. Modrá planéta je naozaj plná záhad.

 • 8. a 9. januára naša Učiaca záhrada, aj keď je pod snehovou perinou, neodpočívala. Príkladom toho sú aj hodiny telesnej a športovej výchovy. Piatačky, ôsmačky a deviatačky využili vyvýšené hriadky ako slalomovú dráhu, kuchársky kútik na hod loptičkou na cieľ. Zvonkohra výborne poslúžila ako prekážka pri posiľňovaní dolných končatín. Dievčtá si zacvičili na čerstvom vzduchu a popri cvičení sa príjemne zabavili.

 • Aj učitelia sa musia neustále učiť. 4. januára 2019 absolvovali školenie zamerané na efektívnu komunikáciu a dávanie spätnej väzby. Ďakujeme lektorovi A. Kissovi zo spoločnosti Maxman Consultants.

 • Pred nami je 365 nových dní, počas ktorých si môžeme napĺňať svoje sny, želania a plány. K tomu, aby sa Vám to podarilo, Vám želám veľa vytrvalosti, odvahy, nádeje a viery vo svoje schopnosti. Prajem Vám, aby Vás čakali iba dni plné zdravia, optimizmu, šťastia a lásky a aby ste každý deň mali aspoň malý dôvod na radosť a na úsmev ...

  PaedDr. Jana Bavoľárová, riaditeľka školy

 • Prajeme všetkým učiteľom, zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy pokojné, šťastné, láskyplné vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku 2019. Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2018 a končia 7. januára 2019. Žiaci nastupujú do školy v utorok 8. januára 2019.

 • Posledný spoločný deň v roku strávili žiaci 4.A triedy čítaním príbehov ich rodičov a starých rodičov, ktoré prežívali v časoch detstva. Niektoré príbehy vytiahli slzu z oka, iné vyčarovali úsmev, či zamyslenie sa nad tým, ako je to dnes. Vo všetkých bolo cítiť odkaz prežitého života. Príbehy sa stanú súčasťou triednej zbierky "Zo života našich najbližších". Besiedka pokračovala výmenou darčekov, pohostením a spoločenskými hrami.

 • V predvianočnom zhone sa žiaci I.B spolu s rodičmi i starými rodičmi spomalili a spríjemnili si popoludnie spevom, vinšami a tancom. Pochutnali si na dobrotách a v rámci Školy naruby si vymenili typy a odporúčania na detské knihy, ktoré čítajú deťom v rámci projektu Škola naruby už od septembra. Rozprávanie bolo veľmi inšpirujúce. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí si našli čas a strávili pekné chvíle v našej škole so svojimi deťmi.

 • Návrat do svojej materskej školy v Ploskom zažili žiaci 3.C, tentokrát však ako čitatelia rozprávky „Kvak a Čľup sú kamaráti”. V rámci týždňa sa vystriedala vždy iná dvojica, ktorá prečítala časť rozprávky deťom v materskej škole pred spaním. Žiaci tak potešili tých najmenších, ktorí ich každý deň prijali s radostným očakávaním, čo nové sa dozvedia o priateľstve Kvaka a Čľupa. Žiaci sa oboznámili s inou formou čítania, cez ktorú si osvojili nielen čitateľské, ale aj životné zručnosti, ako sú priateľstvo, spolupráca a úcta.

 • Amavet klub 873 pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, vydal už 6. číslo časopisu Amaveťak. V ňom sa môžete dozvedieť nielen o uskutočnených akciách, ale tiež rôzne zaujímavosti, zábavné úlohy, ktoré pripravila redakčná rada v zložení členov rozhlasového krúžku. Časopis nájdete TU .

 • Dňa 19. decembra sa žiaci I.A triedy stretli so svojimi rodičmi a starými rodičmi na vianočných tvorivých dielňach. Program pozostával z dvoch častí. V prvej časti boli prítomní oboznámení s projektom Škola naruby.Ten si hneď vyskúšali čítaním knihy A. Gregušovej Červík Ervín. Deti po vypočutí príbehu nakreslili priateľov Červíka Ervína a z nakreslených kartičiek vyrobili pexeso, ktoré si počas stretnutia aj overili. Potom si každý žiak prevzal čitateľský denník, do ktorého si bude ilustrovať vypočuté rozprávky alebo príbehy prečítané rodičmi, starými rodičmi alebo staršími súrodencami. V druhej časti si servítkovou technikou vyzdobili papierové vrecúška.

 • 17. a 19.12.2018 žiaci siedmeho ročníka privítali pána J. Timka, ktorý vedie tanečnú školu Omega, na besede o správaní sa a riešení konfliktov v triede. Po zaujímavom úvode žiaci besedovali s pánom Timkom, ktorý im na konkrétne situácie v triedach uviedol možnosti ako správne reagovať a zabrániť tak rôznym konfliktom. Žiaci otvorene rozprávali o svojich zážitkoch a pocitoch. Prítomnosť pána Timka bola pre žiakov príjemným a hodnotným spestrením vyučovania OBN, ktoré dúfame nebolo posledným. Ďakujeme.

 • V predvianočnom čase počas celého týždňa prebiehala burza, na ktorej žiaci predávali hračky a iné predmety, získané prostredníctvom zbierky. Z výťažku boli zakúpené trvanlivé potraviny a drogéria, ktoré siedmaci 18.12.2018 osobne odniesli do neziskovej organizácie MyMamy so sídlom v Prešove. Takto pomohli spríjemniť čas najkraších sviatkov mnohým týraným mamám a ich deťom. Je krásne, keď človek pomôže človeku v núdzi. Je to nádherný pocit mať také empatické deti ako sú žiaci našej školy. ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o spríjemnenie sviatov tím, ktorí sa ocitli v núdzi.

 • V utorok 18. decembra sa trieda 6.A v rámci podpory dobrovoľníctva vybrala do útulku Malá farma v Košiciach. Odovzdali sme zbierku prikrývok a plyšových hračiek, krmivo i peniaze, ktoré sa nám podarilo na našej škole vyzbierať. Vyvenčili sme 15 psíkov. Každému odporúčame návštevu útulku, my už vieme, kam pôjdeme na školský výlet. Dobrý pocit z toho, že sme mohli pomôcť nás bude dlho hriať pri srdci. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.

 • Vianočnú atmosféru si spríjemnili programom a tvorivým aktivitám s rodičmi, súrodencami i starkýmii v 4.A triede. Deti si vyrobili snehuliakov, škriatkov, vločky, rôzne ozdoby, gule, čarovné paličky, prívesky i podložky pod hrnček. Rodičia sa postarali aj o bohaté pohostenie. Atmosféru v triede spríjemňovali známe koledy. Prajeme krásne sviatky všetkým ľuďom dobrej vôle.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 905 289 371 riaditeľka školy
  +421 55 729 5648 ekonomický úsek
  +421 55 6958 192 školská jedáleň
  +421 55 6958 192 materská škola

Fotogaléria