• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Pozývame vás na žiacky majáles!

   • 29. 5. 2024
   • V mene Školského parlamentu by sme všetkých učiteľov a žiakov 4.-9. ročníka chceli ešte raz srdečne pozvať na majáles, ktorý sa uskutoční už zajtra - vo štvrtok 30. mája o 13:30-16:00!

    Témou plesu sú "Známe osobnosti" - príďte oblečení ako známe osobnosti z minulosti alebo súčastnosti, môžu byť reálne aj vymyslené. Pre tých, ktorí prídu bez kostýmu, je vstupné 1 euro.

   • Pozývame vás na žiacky majáles!: Čítať viac
   • Exkurzia do „kraja slivkových samôt“

   • 28. 5. 2024
   • Dňa 23. – 25.mája 2024 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili tematickej exkurzie do rodného kraja Milana Rastislava Štefánika. Počas troch dní sa mali možnosť bližšie oboznámiť nielen so životom M. R. Štefánika, ale aj posolstvom, ktoré nám zanechal. Kraj, v ktorom vyrastal a žil M. R. Štefánik je rodiskom mnohých významných osobností, napr. Ľ. Podjavorinskej, D. S. Jurkoviča. Žiaci v rámci exkurzie vystúpili na vrch Veľká Javorina – miesto bratských stretávaní sa Čechov a Slovákov. Pri návrate domov sa zastavili aj na hrade Beckov a Trenčianskom hrade. Žiakom sa exkurzia páčila. Určite sa opäť v budúcnosti na tieto miesta radi vrátia.

   • Exkurzia do „kraja slivkových samôt“: Čítať viac
   • EDUKAfest

   • 27. 5. 2024
   • Vo štvrtok 23.5. sme na našej škole na konferencii EDUKAfest privítali vyše 60 učiteliek, učiteľov, supervízoriek, riaditeľov a riaditeľky zo základných škôl, ktoré sa od septembra 2024 zapájajú do postupného zavádzania nového kurikula. Naše pani učiteľky z 1. stupňa si pre nich pripravili 7 otvorených hodín a 10 workshopov pokrývajúcich témy ako aktivizujúce metódy, komunitné kruhy, zážitkové učenie, učenie vonku, čítateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, prepájanie učiva, tandemové učenie, práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, práca s emóciami, vedenie stretnutí alebo práca supervízora zavádzaní kurikula. Program sme ukončili panelovou diskusiou s názvom "Zmena je dobrá". Spätná väzba od účastníkov bola veľmi pozitívna a veríme, že pri stretnutiach a diskusiách u nás načerpali veľa užitočného do svojho štartu s kurikulárnymi zmenami.

   • EDUKAfest: Čítať viac
   • Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

   • 24. 5. 2024
   • Až 4 tímy našej školy sa vo štvrtok 23.5. zúčastnili v košickom Mestskom parku súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Najprv si preverili svoje teoretické vedomosti: boli to otázky zo zdravotníctva, o liečivých rastlinách a Červenom kríži. Potom nasledovali praktické stanovištia, kde museli preukázať zručnosti v ošetrení krvácania z nosa, zlomeniny predlaktia, kŕčovitých bolestí brucha, utopenia či kardiopulmonálnej resuscitácie. Všetky družstvá si počínali výborne, no nakoniec sa z 1. miesta tešili žiačky 8.B triedy: Simona Huková, Alexandra Doľáková, Bianka Galajdová a Ema Kolodová, ktorým srdečne blahoželáme. Tieto dievčatá zároveň rovesnícky pripravovali mladšie tímy z 3.A a 3.B, za čo im tiež patrí naša vďaka a obdiv.

   • Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov: Čítať viac
   • Exkurzia Smolnícka Huta

   • 22. 5. 2024
   • V piatok 17.5. sme sa so žiakmi piateho ročníka vybrali na exkurziu do Smolníckej Huty. Po príchode nás privítala sprievodkyňa, ktorá nám predstavila bohatú históriu tohto miesta. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o spracovávaní medi a života baníkov v tomto kraji. Bolo fascinujúce sledovať, ako naši predkovia využívali prírodné zdroje a aký význam mala táto činnosť pre rozvoj regiónu.

   • Exkurzia Smolnícka Huta : Čítať viac
   • Beseda o EÚ

   • 22. 5. 2024
   • V utorok 14.05. sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili zaujímavej besedy o Európskej únii, ktorú pre nás pripravili páni z Europe Direct Prešov. Prednáška bola zameraná na históriu, fungovanie a význam Európskej únie pre nás všetkých. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o rôznych inštitúciách EÚ, ako funguje európsky parlament a aké výhody má Európska únia pre ich život. Beseda bola interaktívna a žiaci mali možnosť klásť otázky, na ktoré prednášajúci ochotne odpovedali. Deti sa aktívne zapájali do diskusie a prejavili veľký záujem o tému. Na záver si žiaci zahrali vedomostný kvíz a niektorí žiaci dostali drobné darčeky a informačné materiály. Celá beseda bola veľmi prínosná a žiaci odchádzali obohatení o nové vedomosti a skúsenosti.

   • Beseda o EÚ: Čítať viac
   • Čhave džanen

   • 22. 5. 2024
   • V utorok 21.5. sme u nás privítali žiakov z Kráľoviec. Naši deviataci im na jednotlivých stanovištiach rovesnícky prezentovali zážitkové učenie. Deti nahliadli do neviditeľného sveta prostredníctvom mikroskopov, vyskúšali si chemické pokusy ako Lávová lampa a Slonia zubná pasta, v dielni sústružili, v jedálni mali ochutnávky bylinkových čajov a palaciniek. Novonadobudnuté vedomosti a zručnosti si preverili pri hre Kahoot.

   • Čhave džanen: Čítať viac
   • Finančné vzdelávanie v Národnej banke - 4.C

   • 15. 5. 2024
   • V pondelok 06. mája 2024 sa žiaci a žiačky 4.C triedy zúčastnili vzdelávania v Národnej banke Slovenska. Čo deti zo 4.C zaujalo na tomto vzdelávaní?

    • zaujala nás informácia, že miestnosť, kde prebiehajú aktivity sa nachádza nad trezorom,
    • dozvedeli sme sa, že keď si šetríme peniažky v banke, ta
   • Finančné vzdelávanie v Národnej banke - 4.C: Čítať viac
   • Poklad v záhrade

   • 14. 5. 2024
   • V triede 1.A sa objavil záhadný pracovný list, v ktorom deti overili svoje znalosti z čítania. Postupne nás nápovedy a rôzne úlohy z počítania, čítania a písania smerovali do priestoru našej krásne školskej záhrady, v ktorej sme našli skutočný poklad - Šlabikár 2. Zajtra sa s chuťou pustíme do objavovania nových písmen.

   • Poklad v záhrade : Čítať viac
   • Slávik Slovenska

   • 14. 5. 2024
   • Koncom apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska, na ktorom si zaspievalo krásne ľudové piesne 20 spevákov našej školy. Do okresného kola postúpili víťazi v troch kategóriách - Mirka Mattová z 3.B, Lenka Kukuricášová z 5.B a Petra Kukuricášová z 8.A, ktoré sa uskutočnilo 10.5.2024 v Košiciach. Lenka a Petra získali pochvalné uznanie od poroty, všetkým trom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Slávik Slovenska: Čítať viac
   • Ako chutí Ch

   • 12. 5. 2024
   • Ak by ste chceli zistiť, ako chutí písmenko ch, tak vám to prezradia žiaci v 1.C. Ch - chutí chlebovo. A ako to zistili? Upiekli si vlastný chlebík priamo v procese vyučovania. Recept si zapísali, reprodukovali postup a niektorí si chlebík upiekli aj doma.

   • Ako chutí Ch: Čítať viac
   • Koľko lásky sa zmestí do darčeka pre mamku?

   • 12. 5. 2024
   • Veľa. Veľmi veľa. Potvrdili to i deti na krúžku Múdre hranie. Mamkám ďakujeme za ich nehu a starostlivosť a prajeme im, aby našu lásku deň čo deň cítili v našich slovách i skutkoch.

   • Koľko lásky sa zmestí do darčeka pre mamku?: Čítať viac
   • Úspechy v matematických súťažiach

   • 7. 5. 2024
   • Blahoželáme našim spolužiakom k úspechom na okresných kolách matematických súťaží!

    V okresnom kole Pytagoriády sme mali na škole 15 úspešných riešiteľov a k umiestneniu blahoželáme Filipovi Konárovi zo 4.A, ktorý získal 2. miesto v kategórii P4. V kategórii P5 získala 1. miesto Viktoriia Boyko a 3. miesto Artem Pivnenko z 5.C. V kategórii P6 získal 1. miesto Ondrej Dobeš zo 6.A.

   • Úspechy v matematických súťažiach: Čítať viac
   • 105. výročie úmrtia M. R. Štefánika

   • 7. 5. 2024
   • V sobotu 4. mája ubehlo 105 rokov od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ktorého meno nesie naša škola. Jeho pamiatku si za školu uctili členovia Školského parlamentu. Ďakujeme rodičom za poskytnutie krásnej kytice kvetov!

   • 105. výročie úmrtia M. R. Štefánika: Čítať viac
   • Geografická olympiáda

   • 6. 5. 2024
   • V januári sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Z celej školy sa zúčastnilo 34 žiakov. Na okresné kolo postúpili traja žiaci: M. Džbor z 8.C sa umiestnil na druhom mieste (kategória E), D. Voš zo 7.B sa umiestnil na 10. mieste (kategória F) a O. Pero z 5.C triedy sa umiestnil na 1. mieste (kategória G). Na krajskom kole nás reprezentoval M. Džbor, ktorý sa zo všetkých zúčastnených umiestnil v prvej polovici. Srdečne Gratulujeme.

   • Geografická olympiáda: Čítať viac
   • Deň Zeme

   • 3. 5. 2024
   • Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22. apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970. V školskom klube detí tomu nebolo inak ani tento školský rok. Sadilo sa, kreslilo sa a hlavne veľa rozprávalo o tom, ako veľmi je dôležité, sa o našu Zem starať a ochraňovať ju.

   • Deň Zeme: Čítať viac
   • Mesiac apríl je venovaný lesom

   • 3. 5. 2024
   • Lesy sú pľúcami Zeme, vytvárajú kyslík, ktorý je potrebný pre život. Regulujú obeh vody v prírode, zachytávajú prach a hluk. Poskytujú nám drevo, liečivé rastliny, huby, lesné plody a v neposlednom rade vytvárajú priestor na oddych a načerpanie nových síl :) a preto v školskom klube detí venujeme každoročne lesom veľký význam.

   • Mesiac apríl je venovaný lesom: Čítať viac
   • Škola v príroda - 5. deň

   • 29. 4. 2024
   • Tak a je tu piatok! V piatok sme sa lúčili s celým naším hotelom a taktiež personálom. Bolo o nás dobre postarané. Po balení sme batožinu naložili do autobusu a vyrazili smer Budimír, ale čakala nás ešte jedna zastávka na obed - skvelá pizza! Bol to super týždeň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

   • Škola v príroda - 5. deň: Čítať viac
   • Škola v prírode - 4. deň

   • 29. 4. 2024
   • Štvrtý deň v ŠvP sme začali ako inak - rozcvičkou. Dopoludnia sme sa vybrali na prechádzku k pamätníku SNP. Po ceste k pamätníku na nás čakalo množstvo krásnych výhľadov. Popoludnie patrilo aktivitám a hrám ako napríklad preťahovanie lanom. Po večeri nás čakalo vyhodnotenie celého týždňa, keďže sme boli rozdelení na 4 skupiny/živly a to zem, vzduch, oheň, voda.

   • Škola v prírode - 4. deň: Čítať viac
   • Súťaž Sing a Song

   • 25. 4. 2024
   • Tento mesiac sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve anglických piesní.

    Žiaci 1. aj 2. stupňa odhalili svoje hudobné talenty. A takto to nakoniec dopadlo.

    V II. kategórii sa na 3. mieste umiestnili dievčatá z II.D triedy Miriam Kundrátová a Eliška Sokirková. 2. miesto patrí žiakom II.C triedy a 1. miesto si vyspievali žiaci I.C triedy. V tejto kategórii bola výnimočne udelená Cena poroty žiakovi II.C triedy Paľkovi Dobešovi za sólový spev. ​

   • Súťaž Sing a Song: Čítať viac
   • VÍZIA
   • "Sme pokrokový tím, ktorý vníma vzdelávanie ľudsky a zodpovedne."
    Vízia - pedagogickí a odborní zamestnanci

    “Absolvent našej školy je vzdelaná osobnosť s otvorenou mysľou, kráčajúca životom slušne a zodpovedne.”
    Vízia - žiaci

    „Prevedieme Vaše deti z bezpečného hniezda, cez bránu poznania, do života“.
    Vízia - rodičia

   • HODNOTY
   • ZODPOVEDNOSŤ
    SLUŠNOSŤ
    DÔVERA
    TOLERANCIA
    ČESTNOSŤ
    SAMOSTATNOSŤ
    SEBAREALIZÁCIA
   • PRIORITY
   • 1. INKLUZÍVNE STRATÉGIE
    2. DIEŤA V CENTRE
    3. UČITEĽ AKO PARTNER/SPRIEVODCA
  • Veriť, milovať, pracovať
  • Milan Rastislav Štefánik
  • Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných
  • Milan Rastislav Štefánik
  • Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.
  • Milan Rastislav Štefánik
  • Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.
  • Milan Rastislav Štefánik
  • Mensa
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Školská 11/8A, Budimír
    • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

     +421 55 729 5648 ekonomický úsek

     +421 55 6958 192 školská jedáleň

     +421 910 218 251 materská škola I. trieda

     +421 940 959 806 materská škola II.trieda

     +421 940 233 703 materská škola III.trieda
    • Školská 11/8A
     044 43 Budimír
     Slovakia
    • 31953271
    • 2021245798
   • Prihlásenie

  • Nájdete nás aj tu