Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

  +421 55 729 5648 ekonomický úsek

  +421 55 6958 192 školská jedáleň

  +421 55 6958 192 materská škola

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 22.10.2020)
Patrik Giba (IV.B)
Patrik Sapara (VI.A)
Elena Čontošová  (IV.A)
Alexandra Čurková (I.B)
Zajtra (Piatok 23.10.2020)
Alex Tkáč (V.A)

Štvrtok 22. 10. 2020

Štvrtok 22. 10. 2020

Mapa

Statistics

Počet návštev: 4168841

Partneri
Novinky

 • Na hodine vlastivedy si žiaci III.A triedy precvičovali a upevňovali určovanie svetových strán. Najviac sa tešili z hry “Ostrov pokladov“. Úlohou trojčlenných skupín bolo určiť miesto na mape, kde sa poklad nachádza. Po vzájomnej kontrole sa všetci tešili zo svojho úspechu a sladkej odmeny.

 • Vážme si starých ľudí, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť... a preto sme sa rozhodli potešiť v tomto výnamnom období seniorov v Domove dôchodcov a v Domove soc. služieb podľa výberu pani vychovávateliek. S deťmi v školskom klube detí sme zhotovili krásne pozdravy, ktoré sme im s láskou venovali a zaslali poštou.

 • Jeseň už prelieta po chotári, stromy oblieka do pestrých šiat, ukazuje nám svoju tvár v podobe posledných teplých lúčov babieho leta, ale predstavuje sa nám i v podobe chladných rán s kvapkami dažďa. Pestrá jeseň prišla aj do 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, kde žiaci svoju fantáziu a kreativitu prejavili pri tvorení „ Jesennej planéty Zem“. Vytvorili krásnu pestrofarebnú planétu Zem. Pri tvorbe preukázali svoju šikovnosť, kreativitu a tvorivosť a zrealizovali vlastnú predstavu o jesennej planéte.

 • Spoločnosť U. S. Steel Košice si 15. októbra pre žiakov 9. a 8. ročníkov pripravila zaujímavú online exkurziu, na ktorej sa dozvedili výhody duálneho vzdelávania počas strednej školy, ako prebieha prax, koľko si popri škole vedia zarobiť a aké sú ďalšie výhody. Predstavila sa aj spolupracujúca stredná škola v duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca s odbormi zapojenými do duálneho vzdelávania. Exkurzia bola vysielaná naživo prostredníctvom aplikácie Zoom.

 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy:

  - povinné je nosenie rúšok na 1. aj 2. stupni ZŠ; v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity, najmä: 1. výlety a exkurzie, 2. športové výcviky a školské športové súťaže, 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 4. kurzy na ochranu života a zdravia, 5. kurzy pohybových aktivít v prírode, 6. saunovanie, 7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie; mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách a skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Celé znenie Rozhodnutia nájdete TU Rozhodnutie_ministra.pdf Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania so zmenami od 12.10. nájdete TU Organizacia_od_12.10.pdf

 • Bubák - článok v čítanke, vzbudil u žiakov 2.B triedy veľkú predstavivosť a zvedavosť, ako asi bubák vyzerá. Rozhodli sa, že si vyrobia vlastného. Preukázali veľkú zručnosť, kreativitu, vytrvalosť a radosť z práce pri výrobe záhradného bubáka z prírodnín. Ako spojovací materiál použili klinčeky a kladivko. Ich bubáky sú veselé, nemusíte sa ich báť :)

 • 5. októbra si učitelia po celom svete pripomínajú sviatok Deň učiteľov. Naši žiaci vzdali úctu aj učiteľovi budimírskej katolíckej ľudovej školy Matejovi Podsedlému, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. Kvetmi a zápalením sviečky si pripomenuli jeho 42-ročnú zodpovednú prácu učiteľa a správcu miestnej ľudovej školy.

 • Vážení rodičia!

  Rodičovské združenie bude prebiehať dištančnou formou v podvečerných hodinách. V týždni 5.10.-9.10. sa uskutočnia rodičovské združenia na 1. stupni. V týždni 12.10.-16.10. na 2. stupni. Konkrétny dátum, čas a komunikačnú platformu Vám oznámia triedni učitelia. Rodičia, ktorí sa nebudú môcť pripojiť online dostanú potrebné informácie v tlačenej podobe.

 • 1. Pri vstupe do budovy sa vykonáva ranný filter. 2. Žiaci 2. stupňa používajú počas vyučovania povinne rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. 3. Žiaci 1. stupňa používajú rúška počas vyučovania na hodinách, kde sa delia na skupiny a spájajú sa žiaci z viacerých tried, tiež počas pohybu v interiéroch školy, v ŠJ a v ŠKD. 4. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby /tlačivo na vrátnici, na stiahnutie TU Vyhlasenie_navstevnik/. 5. Na komunikáciu so školou počas stránkových hodín odporúčame využívať dištančný spôsob (písomný, mailový, telefonický a pod.). 6. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (na stiahnutie TU Vyhlasenie_zak_zastupca) 7. Škola v tomto období neorganizuje žiadne hromadné podujatia, školy v prírode, lyžiarske kurzy a viacdňové školské výlety. Z tohto dôvodu sa na našej škole neuskutoční plenárne rodičovské združenie. 8. Krúžková činnosť sa nerealizuje. 9. Telocvičňa sa nepoužíva.

 • Pri príležitosti Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovala Kancelária Ústavného súdu SR. Témou bolo "Právo - umenie dobrého a spravodlivého". Na 1. mieste sa umiestnila žiačka našej školy Natália Bačová zo 7.A triedy s krásnym a výstižným spracovaním tohto námetu. Ceny výhercom osobne odovzdal predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Bonusom bola samotná návšteva pojednávacej miestnosti a priestorov Ústavného súdu. Natálke srdečne blahoželáme!

 • Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra. Aké dôležité je rozprávať cudzími jazykmi sme žiakom priblížili rôznymi aktivitami podporujúcimi motiváciu a chuť učiť sa. Počas prestávok sme počúvali chytľavé slovenské, české, ruské, anglické a nemecké pesničky. Počas hodín anglického jazyka žiaci 3.A spoznávali európske štáty a ich vlajky a v 4.C sa ponorili do sveta rozprávok európskych autorov. V piatom ročníku sa žiakom podarilo vytvoriť makety máp európskych štátov. So skupinami žiakov siedmych a ôsmych ročníkov sme pomyslene precestovali európske mestá a žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o ich najznámejších stavbách. Deviataci pomenovali školské predmety v jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole a tie budú slúžiť všetkým ako učebné pomôcky. V ďalších skupinách žiaci vytvorili plagát s pozdravmi a slovom láska v rôznych jazykoch, či vlajkový balón spájajúci celú Európu. Na ruskom jazyku žiaci vyzdobili matriošky a samovary, pohrali sa so slovnou zásobou typických národných prvkov a porovnali odlišnosti vo význame slovných spojení. A v skupinách s nemeckým jazykom žiaci prebrázdili Nemecko krížom krážom, aby si overili vedomosti z jeho geografického členenia a národných špecifík.

 • Výtvarnú výchovu v 2.B triede poňali zážitkovo. Plody jesene maľovali žiaci nájdenými prírodninami v prostredí školskej záhrady. Zo žiakov sa stali bádatelia, vedátori a umelci v jednom. Svojou výskumnou činnosťou v menších skupinkách prichádzali na to, čím všetkým sa dá maľovať. Nuž uznajte, tvorivosť žiakov nemá hraníc. Za žiakov hovoria nevšedné dielka.

 • Interné vzdelávanie pre pedagogických asistentov a vychovávateľky pod vedením našej kolegyne Marušky Leitnerovej bolo zamerané na tvorbu osobných a profesijných cieľov.

 • TŠK Omega ponúka možnosť prihlásiť deti na krúžok rytmicko-pohybovej prípravy zameraný na spoločenský tanec. Bližšie informácie nájdete TU Tanecny_kruzok.pdf

 • Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy si žiaci 4. ročníka pripomenuli krátkou prezentáciou. Aktívni štvrtáci sa témy zhostili veľmi iniciatívne. Po osvojení si nových poznatkov, vymysleli tvorivé päťriadkové "básničky". Odmenou im boli novozískané vedomosti a pochvalné uznania.

 • 16. septembra žiakom 1.B triedy zaklopal na dvere poštár. Doniesol im balík. Nie obyčajný ... bola v ňom bábovka od babky Barborky. A bola báječná! Keďže "B'', to sú aj bubliny, bublifuk, búchanie ... malí prváčikovia mali dnes krásny deň s písmenkom B.

 • Ako každý rok v septembri pribudli do našej školskej rodiny noví členovia – prváci. Žiaci 4.B - Sovičky sa rozhodli, že svojich nových kamarátov z 1.B, triedu Ježkov, privítajú symbolickým darčekom - vlastnoručne vyrobeným ježkom. Prváci sa darčekom veľmi potešili a my im budeme držať prsty, aby sa stali dobrými žiakmi našej školy.

 • 10. septembra 2020 sa v Košiciach konal JBL JUMP FEST – ŽIACKY DVOJBOJ v šprinte a skoku do diaľky žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojili vybraní žiaci piateho a siedmeho ročníka. Najlepší výsledok dosiahol Christián Černý, a to 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Blahoželáme!

 • Ani v tomto roku sme si nezabudli pripomenúť tradície, ktoré patria neodmysliteľne do našich životov. Naši žiaci i pani učiteľky a učitelia, hoci len "za dverami svojich tried", odetí do krojov, či nejakej jeho súčasti, s rúškami s ľudovými motívmi vytvárali hotové umelecké diela. Vymýšľali kroje, vyfarbovali, vystrihovali, viazali si navzájom stužkami prepletené vrkoče, vytvárali krojované figúrky, klobúky i čelenky, spievali piesne, či nacvičovali tančeky. Popri tom sa mali možnosť dozvedieť mnoho zaujímavého z histórie klobúčnictva, či pomenovať jednotlivé časti kroja. Aktivity boli naozaj pestré a opäť sa ukázalo, aké kreatívne a empatické vedia byť naše deti i učitelia.

 • Žiaci 3.C triedy si 8. septembra tiež pripomenuli Slovenský deň kroja. Svojím oblečením už z diaľky pútali pozornosť okoloidúcich. Farebné mašle, vzorované sukničky, klobúky a biele košieľky nás myšlienkami preniesli do dávnych čias, keď kroje boli súčasťou bežného života. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu spoznávania krojov. Oboznámili sa s časťami ženského a mužského kroja, neskôr sa zahrali na módnych návrhárov a skúsili kroj navrhnúť. Spoločne sa zhodli, že v triede majú kreatívne a jedinečné osobnosti. Dokazujú to aj fotografie. Nech sa páči pozrite sa :)

 • V 2.B triede mali žiaci plné ruky práce. Ráno ich čakalo prekvapenie v podobe novej spolužiačky Karinky. Slušne sa jej predstavili a prívítali ju v triede, keď vtom prišiel list od lienky Lenky a jej sestričiek. V daždi stratili bodky. Pomôcť im mohli len splnené úlohy od kamarátov trpaslíkov. Tí na žiakov čakali v rozprávkovom parku. Žiaci sa zhostili úloh a v dvojiciach, či v skupinkách sa úlohy snažili vyriešiť. Za splnenú úlohu dostali bodku pre lienku. Spolupráca sa vypláca.

 • Vážení rodičia, milé deti,

  otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 (streda) o 8.00 hod. Vzhľadom na situáciu prebehne v triedach bez účasti rodičov, s výnimkou prvákov, ktorých môže do triedy doprevádzať jeden rodič. Pred vstupom žiaka do školy je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané nasledovné tlačivá: Zdravotny_dotaznik_dieta.docx a Vyhlasenie_bezinfekcnost.docx Ukončenie prvého dňa sa predpokladá o 9.30 hod. Informácie o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 nájdete TU: Organizacia_vzdelavania

 • Milí rodičia, stretnutie prvákov s triednymi učiteľkami sa uskutoční v piatok 28. augusta o 9.00 hod. Pani učiteľky Vás budú očakávať na školskom dvore: 1.A Mgr. Daniela Kolesárová /včielky/, 1.B Mgr. Soňa Hudáková /ježkovia/, 1.C PaedDr. Iveta Kolcúnová /myšky/. Rozdelenie detí do tried bude zverejnené v priebehu týždňa na webovej stránke školy. Bližšie informácie máte v mailových schránkach.

 • Milí rodičia, postupne budeme zverejňovať zoznam pomôcok na nový školský rok, aby ste mali dostatok času pripraviť pre svoje deti všetko potrebné. 1.ABC.pdf 2.ABC.pdf 3.A.pdf 3.B.pdf 3.C.pdf 4.A.pdf 4.B.pdf 4.C.pdf 5.roc.pdf 6.roc.pdf 7.roc.pdf 8.roc.pdf 9.roc.pdf

 • Vážení rodičia,

  zoznam potrebných vecí do materskej školy nájdete TU: Zoznam_MS.pdf Rodičia novoprijatých detí môžu priniesť veci do materskej školy 27. augusta (štvrtok). Bližšie informácie nájdu vo svojich mailových schránkach. Rodičia detí, ktoré už navštevujú materskú školu, môžu veci do materskej školy doniesť v stredu 26. augusta v čase 7.00 hod. - 13.00 hod.

 • Krásne leto plné oddychu prajeme všetkým zamestnancom, žiakom aj rodičom. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku :)

 • Vážení rodičia,

  ukončenie školského roka 2019/2020 a vydávanie vysvedčení bude prebiehať 30. júna 2020 od 8.00 hod. v triedach. Školský klub detí bude fungovať do 11.30 hod. Školská jedáleň posledný deň pre žiakov nevarí. Deti navštevujúce ZUŠ Valaliky si môžu prevziať vysvedčenia v školskej jedálni od 8.30 hod. do 10.30 hod.

 • Aj žiaci druhého stupňa počas netradičného vzdelávania usilovne pracovali. Na prírodovedných predmetoch skúmali, pracovali s mobilnými aplikáciami, vytvárali 3D modely a projekty. Mnohí z nich naozaj prekvapili svojim talentom a tvorivosťou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

  +421 55 729 5648 ekonomický úsek

  +421 55 6958 192 školská jedáleň

  +421 55 6958 192 materská škola

Fotogaléria