Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 905 289 371 riaditeľka školy
  +421 55 729 5648 ekonomický úsek
  +421 55 6958 192 školská jedáleň
  +421 55 6958 192 materská škola

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 15.10.2018)
Nina Jakubovičová (IV.B)
Terézia Ovčáriková (VII.B)
Terézia Papáčová (I.C)
Terézia Sičáková (V.B)
Zajtra (Utorok 16.10.2018)
Anikó Gorová (IV.B)

Pondelok 15. 10. 2018

Pondelok 15. 10. 2018

Mapa

Statistics

Počet návštev: 2099834

Partneri


Novinky

 • Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne patrí púšťanie šarkanov. Preto sa dňa 10. októbra 2018 v popoludňajších hodinách obloha nad futbalovým ihriskom a pri lese zaplnila pestrofarebnými šarkanmi, ktoré prišli otestovať žiaci z prvého stupňa. Túto udalosť si nedali ujsť ani niektorí rodičia, ktorí prišli svoje ratolesti povzbudiť.

 • Slnečný októbrový deň sa vybrali Námorníci z I.B učiť sa a pozorovať prírodu na novom náučnom chodníku pod lesom, ktorý vytvorila Naša chyža. Na prvej náučnej tabuli si zopakovali, že „smeti do lesa nepatria“. Na ďalších si prečítali o rastlinách a živočíchoch, ktoré môžu pozorovať v okolí. Vyučovanie v prírode ich tak očarilo, že sa na náučný chodník určite vrátia a budú pozorovať ďalšie krásy a zmeny v prírode.

 • 3. októbra a 5. októbra 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili akcie s názvom Športujeme netradične. Zalietali si na metlách, prešli slalom s fúrikom, hádzali granátom, vyskúšali si náročnú prácu čašníka (preniesť pohár vody na tácke čo najrýchlejšie) i ďalšie disciplíny. Za každé úspešne zvládnuté stanovište boli ocenení pečiatkou. Zábavné aktivity pre deti pripravila pani učiteľka PaedDr. Iveta Kolcúnová.

 • Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí 5. októbra 2018 prišli darovať krv, a tak nezištne pomôcť. Odbery realizujeme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.

 • Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, slovesné diela a remeslá. Jeseň je ročné obdobie, ktoré nasleduje po lete a predchádza zime. Je to obdobie farbenia prírody a vykonávania posledných prác na poli. Príroda sa pomaly chystá na odpočinok, dni sa skracujú a noci sa predlžujú. Toto obdobie je bohaté na ľudové tradície a tie si pripomenuli žiaci IV.B a II.A triedy pod vedením pani učiteliek Mgr. Ivety Kynclovej a Mgr. Angely Pustovej, ktorí strávili príjemné chvíle s jesennými ľudovými tradíciami.

 • Žiaci 4.A triedy sa zúčastnili návštevy kaštieľa v Budimíre a zažili hodinku spoznávania sa s históriou Budimíra. Pútavé rozprávania o osobnostiach žijúcich v časoch minulých žiakov zaujalo, Niektorí žiaci pridali čo, to z rozprávania svojich starých rodičov o tom, ako oni chodievali do školy,v ktorej miestnosti sa stravovali,.. Stála výstava hodín, ako aj umelecké diela žiakov zaujali podobne ako aj park v okolí kaštieľa.

 • Plody jesene sa stali inšpiráciou pre žiakov 1.A, 2.C a 4.A triedy. Povolili uzdu svojej tvorivosti, predstavivosti a fantázie a vytvorili veselé postavičky, ktoré umiestnili do vopred vyčisteného zákutia záhrady. Radosť z aktivity sa odráža v ich očiach. Hotová rozprávka.

 • Orientácia v priestore okolia školy a určovanie svetových strán pomocou kompasu a záhradných prvkov (bylinkáreň je vybudovaná tak, aby jej strany smerovali na svetové strany), pomenovanie a opis predmetov, nachádzajúcich sa v teréne v určenom smere, hra Kubo velí ... Aj takto vyzerá hodina vlastivedy v IV.A triede ako zážitkové vyučovanie mimo priestoru triedy.

 • V priestoroch Vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa uskutočnilo 28. septembra 2018 regionálne kolo súťaže v prednese slovenských rozprávok Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, venované slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému. V príjemnom prostredí si žiaci priblížili krásne slovenské rozprávky, ktoré predniesli v ľubozvučnej slovenčine. Počas prestávky si prezreli výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR. Aj naši žiaci sa umiestnili na pekných miestach. V I. kategórii sa Tadeáš Zlacký zo 4.B umiestnil na 3. mieste, v II. kategórii Natália Bačová z 5.A triedy získala 3. miesto a v III. kategórii Alexandra Baltovičová zo 7.B triedy obsadila taktiež 3. miesto. Porota ocenila víťazov diplomami a peknými knižnými darmi. Víťazom blahoželáme! Vysledkova_listina_2018.pdf

 • 26. septembera 2018 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Na školskom dvore zneli pozdravy v mnohých jazykoch, pohybovali sa "maskoti" rôznych krajín, viala vlajka symbolizujúca EDJ. Vyvrcholením bol sprievod maskotov smerujúci na obecný úrad. Tam ich milo privítal starosta obce Mgr. Vojtech Staňo a po príjemnom rozhovore vztýčil vlajku, ktorú vlastnoručne vyrobili žiaci našej školy.

 • Jesenná rozprávková záhrada je tvorivá aktivita, ktorou každoročne Mgr. Bibiána Baltovičová s triednymi učiteľkami a žiakmi zahajuje jesennú sezónu. Inak tomu nebolo ani 20. septembra. Žiaci si priniesli plody ovocia, zeleniny, rôzne druhy prírodnín, a ak im niečo chýbalo, poslúžil im školský dvor a školská záhrada, kde si nazbierali šišky, kamienky, žalude, paradajky... Úlohou bolo vyrobiť rozprávkovú bytosť, zvieratko a hlavne uvoľniť svoju tvorivosť a fantáziu. Výsledkom bola výstavka hotových detských prác v priestore záhrady za budovou školy pre 1. - 4. ročník. Detičky priniesli aj rôzne druhy kompótov z vlastnej komôrky a počas ochutnávky sme poukázali na šikovnosť mamičiek a babičiek, ako uchovať plody ovocia na dlhší čas. Po skončení prác sme sa venovali úprave záhrady. Deti polievali záhony a ovocné dreviny, pohrabali suché zvyšky listov, konárov a trávy.

 • 10. septembra k ôsmakom na hodinu ruského jazyka zavítala zaujímavá návšteva, vďaka ktorej sa hneď na prvej hodine naplno "popasovali" s ruštinou. Bolo to vďaka babke a mamke jednej zo žiačok, pre ktoré je tento jazyk rodným jazykom. Vďaka ich rozprávaniu sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o Rusku i Ukrajine. Spoločne sa naučili ruskú vyčítanku. Na hodinách ju určite využijú pri rôznych aktivitách. Pozorným poslucháčom bol aj niekoľkomesačný Paťko, ktorý zvedavo sledoval všetko okolo seba. Bola to veľmi príjemná návšteva. Ďakujeme pani Sekelskej a jej mamke, ktorá prišla na návštevu z Ukrajiny, za zaujímavé rozprávanie. Určite ich opäť radi privítame.

 • 7. september sa niesol v znamení ľudových motívov, krojov a samozrejme, karičky.

  "Karička čortova, včera še nam polamala, dneška je hotova. Ked še lame, naj še lame, my še o ňu postarame!"

  Takýmto pokrikom vyvrcholilo dnešné folklórne dopoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľek spôsobom zapojili a prispeli tak k nádhernej atmosfére, plnej piesní, tanca a súdržnosti.

 • 5. septembra žiaci 2. stupňa absolvovali jesenné účelové cvičenie. Po turistickom pochode na Zelený dvor ukázali svoje vedomosti týkajúce sa orientácie v prírode, prvej pomoci a civilnej ochrany.

 • Jesenné obdobie je nádherné a príroda nám ponúka obrovský priestor pre tvorenie a hranie sa. Presvedčili sa o tom 5. septembra 2018 žiaci 1.-4. ročníka.

 • Školský rok 2018/2019 sme otvorili 3. septembra 2018 o 8.15 hod. na školskom ihrisku.

 • Skupinka dobrovoľníkov prijala pozvanie na malú brigádu a počas prázdnin vyčistili záhony v areáli školy a záhrady od prerastených rastlín. Aj vďaka ním sme otvárali školský rok v príjemnom prostredí. Ďakujeme!

 • 30. augusta sa stretli budúci prváci so svojimi pani učiteľkami. Veríme, že toto stretnutie im pomôže uľahčiť nástup do 1. ročníka a 3. septembra sa smelo vyberú do školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 905 289 371 riaditeľka školy
  +421 55 729 5648 ekonomický úsek
  +421 55 6958 192 školská jedáleň
  +421 55 6958 192 materská škola

Fotogaléria