Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

  +421 55 729 5648 ekonomický úsek

  +421 944 437 360
  IT podpora

  +421 55 6958 192 školská jedáleň

  +421 910 218 251 materská škola I. trieda

  +421 910 218 287 materská škola II.trieda


Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 17.10.2021)
Sára Chovanová (IV.A)
Štefan Duňa (IX.A)
Zajtra (Pondelok 18.10.2021)
Kristína Belušková (III.A)
Liana Capková (IX.B)
Viktória Kiferová (II.C)
Viktória Kováčová (III.C)
Noemi Repaská (IV.A)
Vanesa Slepčíková (IX.A)
Lukáš Molnár (VI.B)
Lukáš Rybár (MŠ 2)
Lukáš Tokarčik (VI.A)
Lukáš Tóth (VII.B)
Lukáš Varga  (V.B)
Lukáš Vlček (VIII.A)

Nedeľa 17. 10. 2021

Nedeľa 17. 10. 2021

Mapa

Statistics

Počet návštev: 5921891

Partneri

Novinky

 • Trieda 9.B sa v pondelok 11. októbra zúčastnila exkurzie v Národnej banke Slovenska v Košiciach. Priestor, kde prebiehalo vzdelávanie sa nachádzalo priamo nad trezorom. Pani Francanová nám podala tému „Príjem a práca“ veľmi zábavným spôsobom (v skupinách sme pracovali s hádankami, peniazmi a na konci sme hrali kahoot). Dokázala odpovedať na každú našu otázku, bolo to zábavné a čas prešiel veľmi rýchlo. V rámci jednej aktivity sme pracovali ako rodina, ktorá mala obmedzené množstvo peňazí, a preto musela na niečom ušetriť. Nakoniec sme to všetci zvládli a podarilo sa nám aj ušetriť. Toto vzdelávanie nám pomohlo zistiť koľko zarábajú určité povolania a rozšírilo nám to obzory vo výbere strednej školy či budúceho povolania.

 • Dňa 14. októbra sme v rámci občianskej výchovy navštívili Obecný úrad v Budimíre. Pán starosta nás privítal a predstavil nám úrad a všetkých zamestnancov. Zistili sme, kto každý pracuje na našom Obecnom úrade, ako medzi sebou tieto povolania fungujú a spolupracujú a aká škola (stredná, vysoká) je potrebná na vykonávanie jednotlivých povolaní. Obecný úrad má aj vlastnú firmu a v nej zamestnáva 18 ľudí. Pán starosta nám taktiež predstavil prácu troch oddelení: 1. Ekonomicky úsek, 2. Sociálne oddelenie, 3. Daňový úsek. Chceli by sme sa poďakovať pánovi starostovi a všetkým pracovníkom úradu za to, že sme sa od nich mohli dozvedieť zaujímavé informácie zo života našej obce. Trieda IX.A

 • Žiaci 1.A, 2.A, 3.A a 4.A triedy počas Európskeho týždňa jazykov spoznávali bližšie naše susedné štáty. Každá trieda sa venovala podrobnejšie inému štátu, zisťovala informácie a zaujímavosti o danej krajine, ktoré sprostredkovala v podobe plagátu. Z vytvorených plagátov vznikla spoločná nástenka, ktorú si každá trieda mohla spolu pozrieť a dozvedieť sa viac o inom štáte od svojich spolužiakov. V rámci tejto spoločnej aktivity sme upevňovali priateľstvo, spoluprácu, tvorivosť a vzájomnú úctu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

 • Minulý pondelok zaparkoval v 1.C tride čarovný autobus. Priviezli sa v ňom noví kamaráti – Anka, Alenka, Adrián, Aladár... áno, uhádli ste... spoznávali písmeno A. Hľadali ho v skupinkách medzi inými písmenami, na telesnej výchove si ho vyskladali zo svojho tela. Na výtvarnej maľovali ananás a vyskúšali si aj jeho účes. Samozrejme, v piatok bola aj ochutnávka – A ako ananás, to už nezabudneme.

 • Deti z 1.A triedy v minulom týždni spoznávali „svoje“ písmeno. Skladali "A" z gaštanov, zorganizovali si autogramiádu a celý týždeň vytrvalo trénovali chôdzu akrobatov po akrobatickom lane. Vedia, čo je aloe, astra, antilopa, albatros, akvapark i atrament, poznajú Aladina, Arielu, Amálku a astronauta. Vytvorili mozaikové auto, zoznámili sa s atlasom, Afrikou, Amerikou, Austráliou, Áziou i Antarktídou a dozvedeli sa, prečo nie je možné precestovať okolo celého sveta iba na aute.

 • Triedu 3.A navštívil škriatok Maxík, ktorý pricestoval z mestečka Škriatkovo. Privítal sa so žiakmi, porozprával im zaujímavosti o svojej krajine. Pripravil si pre nich pútavé úlohy a bol zvedavý, či si s nimi žiaci dokážu poradiť. Všetci sa s veľkým odhodlaním pustili do práce, v ktorej riešili úlohy z abecedy, delili hlásky, doplňovali mäkké a tvrdé spoluhlásky a písali listy. Škriatok Maxík zatiaľ pozoroval ako žiaci usilovne pracujú. Pochválil ich za šikovnosť, vytrvalosť pri riešení úloh a spoločne sa zahrali hru „Na stratenú abecedu“. Nakoniec sa so žiakmi rozlúčil, ale sľúbil, že čoskoro sa vráti.

 • Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme si žiaci 4. ročníka pripomenuli krátkou besedou, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavého a užitočného o ochrane našej planéty. V závere si svoje nové poznatky zhrnuli a vytvorili výstižné vety: "Ozónový obal pomáha Zemi", "Ozónová guľa je narušená", "Diery poškodzujú naše zdravie".

 • Vážení rodičia,

  podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 250/2021 výnimku z povinnosti nosiť rúško majú aj žiaci základných škôl počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri. NOSENIE RÚŠOK VŠAK NAĎALEJ ODPORÚČAME AKO ÚČINNÚ PREVENCIU OCHORENIA COVID-19 a ďalších respiračných ochorení, ako je chrípka a pod., ktoré sa šíria práve v jesennom období. Celý dokument nájdete TU

 • Šmolkovia od 27.9. - 1.10. prežili tzv. "vlajkový" týždeň. Aj takto sa dá nazvať spoznávanie štátov, s ktorými susedí naša krajina. Každý deň si dvojica žiakov pripravila projekt a prezentovali susednú krajinu. V pondelok Česko, utorok Ukrajina, streda Rakúsko, štvrtok Maďarsko a piatok Poľsko. Spoznávali sme krásy a pamiatky daných štátov. Naučili sme sa pozdravy a pozreli sme si rozprávky - Mach a Šebestová, No počkaj zajac, Heidy, Miazgovci či Lolek a Bolek. Rozprávky sme pozerali v danom jazyku a diskutovali o tom, ktorý jazyk je pre nás najmenej zrozumiteľný. Nuž zhodli sme sa, že najviac sme rozumeli českému jazyku a najmenej maďarskému. Každý deň žiaci za rôzne splnené aktivity zbierali vlajky danej krajiny. Na konci týždňa mali kvíz o daných krajinách, kde si mohli overiť, ako pozorne počúvali informácie počas celého týždňa. Žiaci, ktorí nazbierali najviac vlajok získali malú odmenu - glóbus. Po celom aktívom týždni konštatujeme, že Šmolkovia sú už veľkí a samostatní bádatelia, kreatívni a nápadití žiaci.

 • Ako najlepšie pochopiť sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10? No predsa pomocou "Aktívnej matematiky". Druháci z céčky aktívne pristupujú k nadobúdaniu vedomostí z matematiky hravým učením cez hru Aktívna matematika. Ale nielen hravým spôsobom sa učili, oni sa aj každý deň zdravili pozdravmi krajín, ktoré susedia so Slovenskom, vyfarbovali vlajky susediacich štátov, obliekali sa vo farbe vlajky a pohostili sa jedlom - chlieb vo vajíčku - bundas kenyér.

 • Vážení rodičia,

  ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do volieb členov Rady školy. Bohužiaľ, volieb sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, preto podľa §1, ods.6 Vyhlášky 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Dnes bola vyhlásená opakovaná voľba členov Rady školy za zástupcov rodičov základnej školy, s možnosťou hlasovania do 5.10.2021. Rovnako cez Edupage prebiehajú voľby do Rady školy za rodičov materskej školy, hlasovať môžete do 4.10.2021.

 • Presne 20 rokov sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa učili viac jazykov s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a tolerancie medzi ľuďmi. Tento týždeň si aj my pripomíname dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Rozhodli sme sa, že tento rok začneme od krajín, z ktorými susedí naše krásne Slovensko. Každý deň je venovaný inej krajine. V pondelok to bolo Česko, v utorok Ukrajina, v stredu Rakúsko, vo štvrtok Maďarsko a v piatok Poľsko. V našej škole sa zdravíme pozdravmi našich susedov, obliekame si oblečenie vo farbách vlajok, v školskej jedálni sa stravujeme jedlami národnej kuchyne a na vyučovanie prinášame odlišnú kultúru, nové poznatky a spolu prežívame veľa nezabudnuteľných chvíľ.

 • V pondelok čakalo na prvákov z 1.C triedy prekvapenie. Pán kuriér im doručil balík. A čo v ňom bolo? Brokolica, banán, bonbóny, balóny, budík ... áno, tušíte správne. Učili sa písmeno "B". Zahrali si aj na bubny, tvarovali písmeno "B" z drótika a na školskom ihrisku naháňali bubliny. V piatok zakončili týždeň príjemne sladko - pochutili si na bábovke a bublanine. Šikovným maminkám ďakujeme za pohostenie.

 • Naša bývalá žiačka dnes prišla odprezentovať deviatakom a časti ôsmakov svoju strednú školu Gymnázium Park mládeže v Košiciach, ktorú čerstvo absolvovala. Takouto "kamarátskou" formou sa žiaci mali možnosť dozvedieť odpovede na otázky: Aké je to ísť na strednú školu z ôsmeho ročníka, rozdiel medzi základnou a strednou školou, aké je to študovať na gymnáziu, či aké mimoškolské aktivity škola ponúka. Myslíme si, že je veľmi prínosné, ak sa práve naši bývalí žiaci k nám vracajú a pomáhajú mladším žiakom získať cenné informácie o stredných školách. Aj takto tvoríme komunitu.

 • Malí farmárikovia z 1.B triedy zasadili v školskej záhrade svoj prvý strom, brezu. Všetci sa s chuťou pustili do práce, ktorá ich veľmi zaujala. Niektorí už mali skúsenosti z domu, iní sa naučili čosi nové. O svoj strom sa budú starať a my im ďakujeme za nový prvok v školskej záhrade.

 • 21. september je vo svete známy ako Deň vďačnosti. U nás v škole prebehol na triednických hodinách v pondelok. Žiaci našej školy si tak spolu s triednymi učiteľmi rôznymi aktivitami pripomenuli, že každý deň sa nájde dôvod, za čo byť vďačný.

 • Prváci z 1.C majú za sebou prvé písmeno "O". Zoznámili sa s obrom Oliverom z čarovného ostrova a na výtvarnej ho nakŕmili písmenkovými koláčikmi. Naučili sa ho čítať, vedia ho vyhľadať všade okolo nás. Dokonca si ho vytvarovali zo svojho tela, švihadla aj drôtika. Koniec týždňa zavŕšili oslavou - Olympiádou na ihrisku. A odmena pre športovcov? No predsa O ako OREO!!!!!

 • 8. septembra sa naši žiaci Ema Dulebová, Dominika Račinskis, Hugo Ivan a Adam Nemčík zúčastnili atletického dvojboja JBL JUMP Fest v Košiciach. Ema Dulebová sa umiestnila v behu na 60 m na krásnom 1. mieste. V konečnom hodnotení skončila tretia. Emka, blahoželáme!

 • Milí rodičia,

  rodičovské združenia v jednotlivých triedach budú prebiehať nasledovne: 9. september, 16.30 hod. - 1. roč., 5. a 8. roč., 10. september, 16.30 hod. - 2. roč., 4.C, 6. a 9. roč., 13. september, 16.30 hod. - 3. roč., 4.A, 4.B, 7. roč. Rodičia, ktorí mali záujem o domáce AG testy, si ich môžu prevziať v deň rodičovského združenia u triedneho učiteľa. Pred použitím testov si pozrite krátky videonávod TU alebo si preštudujte písomný návod TU

 • Žiaci siedmeho ročníka, ktorí sa rozhodli pre ruštinu ako druhý cudzí jazyk dnes zažili prvé dotyky s týmto jazykom. Hodinou ich previedla pani učiteľka oblečená v ruskom národnom kostýme. Nechýbal ani samovar. V skupinkách usilovne bádali, hľadali, vyfarbovali. Výsledkom bola mapa Ruska, objavenie pozdravu v ruštine. Na to bolo potrebné prelúskať sa azbukou, ktorá je pre nich novým, neznámym písmom. Patrí im veľká pochvala. Zvládli to na výbornú. Na záver si mali možnosť vyfarbiť si Chrám Vasilija Blaženého i najznámejší ruský suvenír - matriošku.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  školský rok budeme otvárať 2. septembra na školskom ihrisku o 8.00 hod. - žiaci 1. stupňa bez prítomnosti zákonných zástupcov s výnimkou prvákov a nových žiakov, následne do triedy môže ísť s prvákom jeden rodič, o 8.30 hod. - žiaci 2. stupňa bez prítomnosti zákonných zástupcov (žiaci idú najskôr do tried a spolu s triednym učiteľom prídu na školské ihrisko). V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie prebiehať v triedach cez školský rozhlas. Rodičia prvákov a nových žiakov 1. stupňa odovzdajú pri vstupe do areálu školy Vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti TU Dostupné bude aj pri vstupe do areálu školy. Pripomíname všetkým rodičom, že pri nástupe žiaka do školy je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez Edupage alebo v písomnej podobe TU. Prosíme všetkých rodičov, aby na parkovanie využili v prvý deň školy iné miesta v obci Budimír a neparkovali pred školou. Ďakujeme!

 • Vážení rodičia,

  základné informácie pred nástupom žiakov do školy, informácie o dobrovoľnom otestovaní dieťaťa aj podmienky nástupu do školy nájdete v tomto dokumente. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho môžete podať cez Edupage. Podmienky vstupu do školy pre verejnosť si môžete pozrieť TU Škola začína a každé dieťa to zvládne, sme tu stále pre nich :)

 • Milí rodičia, zoznam vecí, ktoré bude potrebovať Vaše dieťa, nájdete TU Zoznam_MS Môžete ich doniesť do materskej školy spolu so svojím dieťaťom v dňoch 30. a 31. augusta od 8.00 hod. do 12.00 hod. (I. a II. trieda). Rodičia, ktorí majú dieťa v novootváranej triede, môžu doniesť veci 31. augusta v rovnakom čase. Rozdelenie detí do tried nájdete už čoskoro vo svojich mailových schránkach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Budimír 11
  044 43 Budimír
 • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

  +421 55 729 5648 ekonomický úsek

  +421 944 437 360
  IT podpora

  +421 55 6958 192 školská jedáleň

  +421 910 218 251 materská škola I. trieda

  +421 910 218 287 materská škola II.trieda


Fotogaléria