• Regionálne centrum podpory učiteľov pre okres Košice - okolie https://www.rcpuks.sk/

     • Cieľom Regionálneho centra podpory učiteľov pre okres Košice - okolie je podpora škôl a učiteľov v regióne pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum.

     • Prioritné tematické oblasti, v ktorých budú mentori poskytovať individuálnu pomoc a podporu učiteľom:
     • - vzdelávacie programy

      - hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

      - vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma

      - personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

      - digitalizácia

     • Forma podpory pre učiteľov:
     • - návšteva vyučovacích hodín

      - individuálne konzultácie

      - facilitácia výmeny príkladov dobrej praxe medzi pedag. zamestnancami

      - organizovanie diskusií a workshopov

      - skupinové aktivity

      - iné aktivity podľa potrieb škôl v regióne

       

      Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Školská 11/8A, Budimír
   • +421 55 729 5650, +421 910 737 371 riaditeľka školy

    +421 55 729 5648 ekonomický úsek

    +421 55 6958 192 školská jedáleň

    +421 910 218 251 materská škola I. trieda

    +421 940 959 806 materská škola II.trieda

    +421 940 233 703 materská škola III.trieda
   • Školská 11/8A
    044 43 Budimír
    Slovakia
   • 31953271
   • 2021245798
  • Prihlásenie

 • Nájdete nás aj tu